ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Đây là chương trình nâng cao, dành cho các học viên đã hoàn thành một trong các chương trình huấn luyện tại
Học Viện Thuyết Trình Từ Tâm bao gồm:
1. Thuyết Trình Từ Tâm
2. High Impact Presentation Skills For Managers
3. Ứng Khẩu Từ Tâm

NGÔN NGỮ CƠ THỂ GIÚP BẠN ĐIỀU GÌ?


  • Hiểu các ngôn ngữ phi lời nói để nâng cao sức tác động, sự ảnh hưởng, thuyết phục người nghe
  • Truyền tải thông điệp sinh động qua ngôn ngữ hình thể: Đồng nhất - đa dạng - sáng tạo - có chủ đích
  • Trình bày nhiều hơn bằng ngôn ngữ của đôi bàn tay
  • Kiểm soát và dẫn dắt người nghe bằng ngôn ngữ ánh mắt
  • Cách di chuyển có chủ đích, lấp đầy những khoảng trống và tạo lập uy quyền trong vai trò người làm chủ sân khấu
  • Chạm đến cảm xúc của người nghe thông qua
  • Emotion Matching - Biểu lộ cảm xúc nội tâm ra bên ngoài bằng hành viNỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  1. CHIẾN LƯỢC ONE HAND
Available in days
days after you enroll
  2. CHIẾN LƯỢC TWO HANDS
Available in days
days after you enroll
  3. CHIẾN LƯỢC SYMETTRY - ĐỐI XỨNG
Available in days
days after you enroll
  4. CHIẾN LƯỢC HEART-MIND-POWER
Available in days
days after you enroll
  5. CHIẾN LƯỢC EYES PATTERN
Available in days
days after you enroll
  6. 6 TOA THUỐC EYES PATTERN
Available in days
days after you enroll

ĐẦU TƯ CHO BẢN THÂN

Tưởng Phi lợi nhuận, ai ngờ Siêu lợi nhuận

Khoản đầu tư tốt nhất mà bạn có thể thực hiện là đầu tư cho bản thân.
Đây là khoản đầu tư không bị tính thuế và ngay cả lạm phát cũng không thể làm suy giảm giá trị của nó

(Nhà đầu tư huyền thoại - Warrent Buffett)
CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỰ TIN TỪ NỘI TÂM BÊN TRONG LẪN PHONG THÁI BÊN NGOÀI